Constantes Físicas e outras

 


Paulo J.B. Mendes, Dep. Física,Universidade de Coimbra (pjmendes@fis.uc.pt)